Hennessey

Hennessey Venom GT Spyder: Siêu xe mui trần nhanh nhất thế giới

Vào năm 2014, Hennessey Venom GT Spyder đã chạy được tốc độ 430 km/h, nhưng chưa được công nhận. Địa