Điểm danh những mẫu xe Toyota có vận tốc nhanh nhất

Đứng đầu là chiếc Supra Twin Turbo với 4,6 giây để đạt vận tốc 100 km/h.

Trang Cheatsheet vừa thống kê ra danh sách 10 dòng có khả năng tăng tốc nhanh nhất trong lịch sử. Đứng đầu là chiếc Toyota Supra Twin Turbo với 4,6 giây để đạt vận tốc 100 km/h.

1. Toyota Supra Twin Turbo (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 4,6 giây).

2. Toyota Supra Turbo 3.0 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 4,9 giây).

3. (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 5,7 giây).

4. (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 5,8 giây).

5. (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 5,9 giây).

6. (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 6,5 giây).

7. (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 6,9 giây).

8. (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 6,9 giây).

9. (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 7 giây).

10. (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 7,2 giây).

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *