Toyota Camry SE V6

Điểm danh những mẫu xe Toyota có vận tốc nhanh nhất

Top 10 xe Toyota nhanh nhất trong lịch sử hình ảnh 2

Đứng đầu là chiếc Toyota Supra Twin Turbo với 4,6 giây để đạt vận tốc 100 km/h. Trang Cheatsheet vừa