tai nạn giao thông

Xử phạt như thế nào đối với các hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn?

Hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn sẽ bị phạt như thế nào?

Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định các hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn đều vi phạm pháp luật.