quy tắc giao thông đường bộ

Tìm hiểu quy định về dừng, đỗ xe trong luật giao thông?

Đỗ xe, dừng xe thế nào là sai luật?

Nhiều tài xế chỉ sau khi bị CSGT xử phạt mới biết mình dừng/đỗ xe như thế là phạm luật.