những chi phí khi mua xe

Một chiếc xe phải chịu những chi phí “thực tế” nào?

Chúng ta biết rằng số tiền chi ra để sở hữu một chiếc xe ô tô không chỉ dừng lại