ô tô đi sai làn đường

Xử phạt như thế nào đối với ô tô đi sai làn đường?

Ô tô đi sai làn đường xử phạt như thế nào?

Luật Giao thông đường bộ quy định người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của