nội thất xe Koenigsegg Regera

Koenigsegg Regera: Hoàn toàn khác biệt

Theo ông Christian von Koenigsegg, siêu xe Koenigsegg Regera hoàn toàn khác biệt so với những chiếc xe đã từng