mẹo xử lý kinh lái bị mờ

Xử lý thế nào khi kính xe bị mờ vào mùa đông?

Đối phó với hiện tượng kính mờ khi lái xe mùa đông - ảnh 1

Những phương pháp dưới đây giúp lái xe khắc phục được những tình trạng nói trên để có được tầm