thông số kỹ thuật xe Honda Fit 2012

Honda Fit 2012: Nhỏ nhưng có võ!

xe Honda Fit 2012 (4)

Nóc xe cao và dài là một ưu thế đáng kể vì giúp mở rộng tối đa không gian, trong