Tác dụng của kim phun nhiên liệu

Tại sao cần phải vệ sinh định kỳ cho kim phun nhiên liệu?

Kim phun nhiên liệu là bộ phận quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến công suất của động cơ. Do