phương pháp giảm mờ kính lái

Xử lý thế nào khi kính xe bị mờ vào mùa đông?

Đối phó với hiện tượng kính mờ khi lái xe mùa đông - ảnh 1

Những phương pháp dưới đây giúp lái xe khắc phục được những tình trạng nói trên để có được tầm