Ferrari 599 GTO

Ferrari 599 GTO màu độc lạ bất ngờ xuất hiện ở Trung Quốc

Ferrari 599 GTO màu độc xuất hiện ở Trung Quốc

Hình cờ Italy kéo dài từ đuôi xe qua nóc đến nắp ca-pô của siêu xe Ferrari 599 GTO sơn