điều kiện người điều khiển xe ô tô

Xử phạt như thế nào đối với tài xế ô tô chưa đủ tuổi?

Lái xe ô tô khi chưa đủ tuổi bị phạt như thế nào?

Quy định về điều kiện người điều khiển xe ô tô, cơ giới và các trường hợp bị xử phạt