xử lý khi xe mất lái

Giải quyết thế nào khi xe bị mất lái?

“Mất lái” dùng để diễn tả hiện tượng người điều khiển phương tiện mất kiểm soát chiếc xe. Trong hầu