Triton 2017

Mitsubishi Triton 2017 ra mắt tại Thái Lan

Link xe

Những thay đổi về ngoại thất và nội thất là không đáng kể. Triton 2017  trang bị đèn pha cải