Toyota hợp tác với Ford

Hãng xe Ford và Toyota bắt tay hợp tác

Ford và Toyota vừa công bố thành lập một đơn vị mới để xây dựng tiêu chuẩn nguồn mở, tạo