ô tô sử dụng đèn chiếu xa trong thành phố

Xử phạt như thế nào đối với ô tô bật đèn pha trong thành phố

Phạt như thế nào đối với ô tô sử dụng đèn chiếu xa trong thành phố

Nếu không sử dụng đúng cách, đèn chiếu sáng có thể từ một vật dụng mang lại nhiều lợi ích