nhân sự cấp cao

Biến động ngành ô tô 2016 – Năm thay “tướng” của làng siêu xe

2016 là một năm đáng nhớ của ngành công nghiệp ô tô khi chứng kiến sự thay đổi CEO của