lựa chọn nhiên liệu cho xe

Bạn đã biết cách lái xe tiết kiệm nhiên liệu chưa?

Những bí quyết lái xe tiết kiệm nhiên liệu hình ảnh 1

Lái xe với tốc độ khoảng 90km/h thay vì 105km/h sẽ tiết kiệm nhiên liệu. Cơ quan Bảo vệ Môi