hộp số sàn

Ferrari và hộp số sàn “đường ai nấy đi”

“Ferrari là thiết kế, là tính năng vận hành, là công nghệ hiện đại. Không có hộp số sàn nào