chăm sóc xe mùa nắng

Trời nắng nóng, lưu ý gì cho “xế cưng”?

Do nhiệt độ cao, hệ thống làm mát sẽ phải làm việc nhiều hơn, nước làm mát hao hụt nhanh