Alpine Vision

Alpine Vision có gì để đấu lại Porsche Cayman?

Ông Ghosn cho biết đây là thời điểm phù hợp để hồi sinh Alpine với những hứa hẹn về một