Alpine

Alpine Vision có gì để đấu lại Porsche Cayman?

Ông Ghosn cho biết đây là thời điểm phù hợp để hồi sinh Alpine với những hứa hẹn về một