cách kiểm tra xe

Khi sắp có 1 chuyến hành trình dài, những gì bạn nên kiểm tra cho xe?

Trước mỗi chuyến đi dài thì việc kiểm tra xe và chuẩn bị những dụng cụ hỗ trợ cho chuyến